uitgeverij > boeken
Wigweven
Het Houten Hekken Verhaal
Het Systeem
De Spasmband
Discography Cimbalom and related instruments
Nomenclatuur van het hakkebord
Hammers


homepagina > boeken
KWARTETTEN


klezmer > boeken
Klein Klezmer Woordenboek
Kleine Klezmer Discografie
Klezmermuziek


oud hollands > boeken
MUSICQ ENCHUYSEN
Forlana
Hollantsche Schouburgh
MUZIEKBOEK CD Hollantsche Schouburgh
MUZIEKBOEK CD Pluggedansen
Plugge Dansmuziek
Nederlandse en Vlaamse Volksmuziek
Bundel met Boerenliedjes
Het handschrift Jan Klok
A. De Nieuwe Hollandsche Schouwburg
B. De Nieuwe Hollandsche Schouwburg (1751 - 1771) [historische achtergrond]
25 Oudhollandse Deunen
Oud-Hollandse muziek voor hakkebord en andere melodie-instrumenten
Boek bij de CD: TO and FRO/OVER en WEER
MUZIEKBOEK VOGELS
Dronkenmans Deunen
D O S S I E R S
Titels met Spanje en Portugal
NEDERLAND - DUITSLAND
De Groene Boer
Vissers en Vis
Rigaudon
Smakelijke Advertenties
CD-Media boek MUSICQ ENCHUYSEN
HsENKHUIZEN
Hollandse Jigs, Reels & Airs
.
Het Houten Hekken Verhaal

Fotograaf Cor van Sliedregt legde meer dan twee decennia houten boerenhekken vast. Alle verzamelde informatie over het houten boerenhek, de verschillende typen, functies, hekken in binnen- en buitenland, etc. documenteerde hij in dit boekje. Het is voorzien van ruim 100 tekeningen en enkele foto´s.

[foto links: landhek, Biddenden, Engeland]


HET HOUTEN HEKKEN VERHAAL
=== N I E U W E = E D I T I E ===
14de geheel herziene druk (2022)
Cor van Sliedregt
formaat A5, oblong,
200 pagina´s, gelijmd,

€ 20,00 (excl. verzendkosten)

uitgeverij Drie Koningen
isbn 10: 90-75770-03-0
isbn 13: 978-090-75770-03-2


Bestel: klik hier of bestel per telefoon

T 0031 (0) 228 31 90 22 E info@codacoda.nl